Det fremgår av kravdokumentet som ble lagt frem onsdag i forbindelse med forhandlingsstarten i Spekterområdet. Lønnsforhandlingene i Spekter-området fortsetter i den enkelte virksomhet og sluttføres sentralt litt lenger utpå våren.

Bodil Røkke, Thomas Lilloe og Renate Messel Hegre er Parats representanter i forhandlingene som foregår heldigitalt.
– Vi legger til grunn at medlemmenes kjøpekraft skal opprettholdes når vi i dag møter Spekter til forhandlinger. Vi har også forventninger om en lavtlønnsprofil, sier Bodil Røkke.

Lizzie Ruud Thorkildsen er leder av YS-Spekter. Hun sier at YS-Spekters mål er å opprettholde kjøpekraften for medlemmene.
– Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. De kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året har også bidratt til å begrense ringvirkningene. Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. Samtidig er det mange av våre medlemmer i Spekters virksomheter som har stått ekstra hardt på og måttet fronte tunge tiltak under pandemien, sier Thorkildsen. Hun mener at lønnsnedgang er ikke veien ut av denne krisen.

Oppgjøret omfatter rundt 14 000 YS-medlemmer i følgende forbund: Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.