–  Nå fortsetter forhandlingene på virksomhetsnivå, før vi som sentrale parter skal sluttføre forhandlingene i løpet av våren, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.
 

Enigheten innebærer et lønnstillegg på 4.388 kroner i året til alle. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1.950 kroner i de innledende forhandlingene. Tilleggene gis fra 1. april år.

Fornøyd
Bodil Røkke er en av Parats medlemmer i forhandlingsdelegasjonen. Hun er fornøyd med resultatet.
– Resultat er i tråd med de krav vi gikk inn i forhandlingene med. Vi har klart å sikre sentrale tillegg på lik linje som frontfaget, med en lavtlønnsprofil, sier Røkke.

Lokale forhandlinger
Nå starter de lokale forhandlingene, for oppgjøret skal godkjennes av de sentrale partene.
–  I disse forhandlingene må vi sikre at kjøpekraften opprettholdes for våre medlemmer- sier Bodil Røkke.

Sikre kjøpekraften
YS Spekter gikk til forhandlingene med krav om at medlemmenes kjøpekraft skulle opprettholdes.
– Det er viktig for YS Spekter at kjøpekraften for våre medlemmer sikres gjennom de videre forhandlingene, sier leder i Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Helseforetakene er ikke omfattet av disse forhandlingene. Lønnsforhandlingene for våre medlemmer der vil foregå etter 1. mai. Dato er foreløpig ikke fastsatt.

Nå fortsetter forhandlingene i den enkelte virksomhet, før de sluttføres sentralt senere i vår. 
 

Oppgjøret omfatter rundt 14 000 YS-medlemmer i følgende forbund: Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.