Parat er det YS-forbundet med flest medlemmer i Virke-området og er representert i YS forhandlingsutvalg med nestleder Anneli Nyberg, spesialrådgiver Kjell Morten Aune, forhandler Thomas Lilloe og forhandlingssjef Turid Svendsen.  Forhandlingene ledes av Christopher Navelsaker som er ansvarlig for privat sektor i YS.

Forhandler bare om lønn
Årets oppgjør er et mellomårsoppgjør, og i mellomårsoppgjør er det kun lønn som er tema i forhandlingene.
–YS legger frontfagets ramme til grunn, sier Anneli Nyberg nestleder i Parat. 

Både Funksjonæravtalen og Grossistoverenskomsten med Parat inneholder garantilønnbestemmelser. Det har gitt medlemmene på disse avtalene lønnsøkning fra 1. februar i år. I funksjonæravtalen ble lønnen for ansatte med lengst ansiennitet (trinn 6) økt med 3,10 kroner i timen fra 1. februar. Nyberg mener likevel at det er rom for ytterligere lønnsøkning innenfor rammen til frontfaget.

Forventer god vekst
Eirik Bornø er leder i YS Privat. Han sier at YS legger resultatet fra frontfaget med en ramme på 2,7 prosent til grunn for kravene.
– Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen krever vi et resultat i Virkeområdet som er i tråd med det vi oppnådde i forhandlingene i frontfaget, sier Bornø.

 Håper på forhandlingsløsning
I følge Anneli Nyberg er det tradisjon for at YS og Virke kommer til enighet i forhandlinger uten hjelp av riksmekleren.
– Målet mitt er at vi også denne gang kommer i mål uten mekling. Partene har aldri benyttet seg av mekling i mellomoppgjørene, sier Nyberg.

På grunn av koronarestriksjoner vil bare et fåtall fra forhandlingsdelegasjonene være fysisk til stede under forhandlingene. Resten vil delta digitalt. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlinger 13. og 14. april
Disse YS-forbundene deltar: Parat, Negotia, YTF, Finansforbundet, Delta
Det er 10 av Parats tariffavtaler med Virke som skal reforhandles nå. Det gjelder:
  • Begravelsesbyråavtalen
  • Biloverenskomsten
  • Farmasiavtalen
  • Fritids- og opplevelsesavtalen
  • Funksjonæravtalen
  • Grossistoverenskomsten
  • Landsoverenskomst for studentsamskipnader
  • Reiselivsavtalen
  • Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
  • Verkstedsoverenskomsten