Farmasiforbundet har jobbet for å få endret legemiddelforskriften i mange år. De har gått mange runder med politikere og legemiddelverket. Irene Hope er leder i Farmasiforbundet.
– Dette har vært en av de viktigste sakene jeg har jobbet med siden jeg ble leder i 2012, sier hun til Parat24.

Farmasiforbundet har i flere år ment at reklame fra legemiddelindustrien gir en kompetanse som er nødvendig å inneha for å gi pasienter og kunder god informasjon på reseptpliktige legemidler.
– Myndighetene sier de vil prioritere apotekene som et lavterskeltilbud innen helse. Da er det viktig at vi som har daglige kundemøter, har høy kompetanse og kan gi god veiledning, sier Hope.

Reklame
Det er begrepet reklame som benyttes i forskriften. Men det er informasjon fra legemiddelindustrien om produktene som selges i apotek det dreier seg om. Det har hittil vært forbudt for apotekteknikere å delta på møter for eksempel med representanter fra legemiddelindustrien hvis møtene også inneholder reklame eller informasjon om reseptpliktige legemidler. Dette har vært upraktisk for apotekene fordi slike møter ofte gir viktig informasjon som brukes i pasientkontakt.
– Apotekteknikerne er den største gruppen ansatte i apotek. Inntil nå har vi vært prisgitt annenhåndsinformasjon fra farmasøytene. Og i en hektisk hverdag har det vært veldig ulik praktisering av dette, sier forbundslederen.

Faghandel med høy kompetanse
Kundene på apotek forventer at de ansatte har høy kompetanse, og at de får gode råd om riktig legemiddelbruk.
– De ansatte må ha den riktige kompetansen som forventes i av kundene i kundemøtene på reseptbelagte legemidler, sier Hope.

Økt kompetanse
Endringen i forskriften vil i følge Irene Hope gjøre at apotekteknikerne får økt sin kompetanse.
– Ved førstehåndsinformasjon fra de som kjenner produktene best vil både øke apotekteknikernes kompetanse og status, sier Hope.

Ikke opplistet i forskriften
Legemiddelforskriften lister opp hvem som lovlig kan motta reklame fra legemiddelindustrien. Apotekteknikerne er ikke med i opplistingen. Det har imidlertid kommet en ny paragraf som gjør at annet helsepersonell enn de opplistede  kan delta på tverrfaglige møter med reklame for reseptpliktige legemidler dersom noen av de opplistede gruppene deltar og arbeidsgiver vurderer at det er faglig behov for det.
– I praksis vil det bety at  apotekteknikere ansatt i apotek heretter kan delta på slike møter når farmasøyter deltar. Reklameforbudet har vært  upraktisk for apotekene fordi slike møter ofte gir viktig informasjon som brukes i pasientkontakt, sier Irene Hope.