Apoteklovutvalget, som har vært ledet av jusprofessor Tore Bråthen, har vurdert hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes.
– Jeg ser frem til å lese utvalgets vurderinger og forslag til hvordan vi kan utvikle et fremtidsrettet regelverk, som ivaretar både brukere og den teknologiske utviklingen i apotekmarkedet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kjerkol sier mye av dagens teknologi ikke var kjent da apotekloven sist ble revidert for 25 år siden.
– Utvalget ble satt ned fordi vi så at ny teknologi og endringer i regelverket har åpent for nye apotekløsninger. Netthandel er et godt eksempel på dette. Vi ønsker ikke at regelverket skal bremse innovasjon og hindre bruk av teknologiske muligheter i apotekmarkedet, sier helseministeren.

Overraskende og skuffende
Bodil Røkke er leder i Farmasiforbundet i Parat, som organiserer de fleste av landets apotekteknikere. Hun er skuffet over utredningen.
– Det er et tydelig signal fra utvalget om at kvalitet må være drivende for bransjen fremover, og at apoteket som faghandel må styrkes. Det er viktige grunnleggende prinsipper som vi i aller høyeste grad støtter. Når det er sagt, er det overraskende og ikke minst skuffende at utvalget ikke har fremlagt noen som helst strategi, tanker eller ambisjoner om bedre faglig utnyttelse av apotekteknikerne, når de er så tydelig på farmasøytkompetansen, sier Røkke.

Historieløst
Hun fortsetter:
– Vi har farmasøytmangel i Norge, og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere apotekteknikere. Dette vil på ingen måte bli bedre om man ikke er tydelig på hva man ønsker av sistnevnte yrkesgruppe. Det er historieløst, med så store rekrutteringsproblemer i hele helsesektoren, at det ikke er vilje til å se på bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene i apotek, mener hun.

Apoteklovutvalget ble oppnevnt av regjeringen Solberg i september 2021. Utvalgets rapport sendes nå ut på offentlig høring.

Les hele utredningen her