Voksenopplæring: 
I henhold til opplæringsloven har voksne, f.o.m. 25 år, uten fullført videregående opplæring rett til slik opplæring. Kommunen og Fylkeskommunen kan benytte studieforbund, godkjente nettskoler og andre til utdanning av voksne. I mange fylkeskommuner er det opprettet egne karrieresentre, Opus, til dette formålet. 

NAV tilbyr utdanning som apotektekniker gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. (www.nav.no)

Andre (private) tilbydere: 
Folkeuniversitetet har avdelinger rundt i hele landet og for tiden tilbyr de utdanning for apotekteknikere i Oslo og Lillestrøm. (www.folkeuniversitetet.no)

OPK-instituttet tilbyr rene nettstudier og tilbyr utdanning til apotektekniker som rent nettstudium, alle tre nivåene VG1, VG2 og VG3.  Man må selv sørge for eventuell praksis og det er eksamen som privatist i hvert enkelt fag.
(www.opkinstituttet.no

Kontakt din nærmeste videregående skole som tilbyr apotekteknikerutdanning for informasjon om hvordan du går fram for å melde deg opp til eksamen som privatist.


Mer informasjon om yrket og utdanningen finner du på www.apotektekniker.no