Veilederen skal bidra til å konkretisere og systematisere utførelsen av apotekpraksis i utdanningen. Praksis er en viktig del av apotekteknikerutdanningen. Alle skoler bør derfor organisere slik praksis. Veilederen er ment å fungere som et verktøy som kan bidra til å kvalitetssikre apotekpraksis i utdanningen av fremtidens apotekteknikere.

Veilederen er et resultat av et samarbeid mellom Farmasiforbundet, Apotekerforeningen og lærere ved skoler med apotekteknikerlinje.

Du finner veilederen her