Gode grunner til å velge apotekteknikeryrket
 • Du har lyst til å jobbe med mennesker
 • Du ønsker å bruke kunnskapene dine for at andre skal føle seg trygge
 • Du har skjønt at apotek- og legemiddelbransjen er en spennende karrierevei
 • Du liker å kommunisere - du er interessert i legemidler og helse
 • Du ønsker kort vei til yrkeslivet med muligheter for videre utvikling etter hvert
 • Du ønsker en interessant jobb med gode lønns- og arbeidsbetingelser
Hva gjør en apotektekniker? 

Profesjonell kundebehandling er alfa og omega i apotekteknikeryrket. Du vil være en god helsekommunikatør - både overfor kunder og dine kolleger. Apotekteknikere har en viktig oppgave i å ekspedere legemidler, veilede om trygg og riktig legemiddelbruk og å informere om behandling og forebygging av lidelser. Apotekteknikere deltar dessuten i laboratoriearbeid og har ofte ansvar for logistikk, varehåndtering, regnskap, IKT og markedsføring.

Apotekteknikere jobber også andre steder i apotek- og legemiddelbransjen som bl.a.
 • Legemiddelkonsulenter
 • Salgs- og markedsføringskonsulenter/sjefer
 • Produksjonsteknikere
 • IKT-ansvarlige
 • Prosjektledere
 • Laboranter
 • opplæringsansvarlige
Fakta om apotekbransjen
 • Apotek er moderne kunnskapsbedrifter med fokus på kundekontakt, helsekunnskap, spisskompetanse og IKT
 • Stor medlemsoppslutning i fagforeningene
 • Gode tariffavtaler
 • Økt vekt på egenomsorg fører til økt informasjonsansvar for apotekansatte
Fremtiden
 • Fleksibilitet, ressursutnyttelse og internasjonalisering kan bety utvekslingsprogrammer og karriereklatring for apotekteknikere
 • Skal lover og avtaler bli fulgt opp og etter- og videreutdanningen styrkes, trengs det sterke fagforeninger
 • Et apotekmarked i stadig forandring
 • Autorisasjonsordningen gir garanti for faglig kvalitet og større ansvar for den enkelte
Autorisasjon 

Etter lov om helsepersonell vil apotektekniker med fagutdannelse ha autorisasjon. Det er Helsedirektoratet som utsteder autorisasjonsbevis.