Gode grunner til å velge apotekteknikeryrket
 • Du har lyst til å jobbe med mennesker
 • Du ønsker å bruke kunnskapene dine for at andre skal føle seg trygge
 • Du har skjønt at apotek- og legemiddelbransjen er en spennende karrierevei
 • Du liker å kommunisere - du er interessert i legemidler og helse
 • Du ønsker kort vei til yrkeslivet med muligheter for videre utvikling etter hvert
 • Du ønsker en interessant jobb med gode lønns- og arbeidsbetingelser


Hva gjør en apotektekniker?
 

Profesjonell kundebehandling er alfa og omega i apotekteknikeryrket. Du vil være en god helsekommunikatør - både overfor kunder og dine kolleger. Apotekteknikere har en viktig oppgave i å ekspedere legemidler, veilede om trygg og riktig legemiddelbruk og å informere om behandling og forebygging av lidelser. Apotekteknikere deltar dessuten i laboratoriearbeid og har ofte ansvar for logistikk, varehåndtering, regnskap, IKT og markedsføring.


Apotekteknikere jobber også andre steder i apotek- og legemiddelbransjen som bl.a.
 • Legemiddelkonsulenter
 • Salgs- og markedsføringskonsulenter/sjefer
 • Produksjonsteknikere
 • IKT-ansvarlige
 • Prosjektledere
 • Laboranter
 • opplæringsansvarlige


Fakta om apotekbransjen
 • Apotek er moderne kunnskapsbedrifter med fokus på kundekontakt, helsekunnskap, spisskompetanse og IKT
 • Stor medlemsoppslutning i fagforeningene
 • Gode tariffavtaler
 • Økt vekt på egenomsorg fører til økt informasjonsansvar for apotekansatte


Fremtiden
 • Fleksibilitet, ressursutnyttelse og internasjonalisering kan bety utvekslingsprogrammer og karriereklatring for apotekteknikere
 • Skal lover og avtaler bli fulgt opp og etter- og videreutdanningen styrkes, trengs det sterke fagforeninger
 • Et apotekmarked i stadig forandring
 • Autorisasjonsordningen gir garanti for faglig kvalitet og større ansvar for den enkelte


Autorisasjon
 

Etter lov om helsepersonell vil apotektekniker med fagutdannelse ha autorisasjon. Det er Statens autorisasjonskontor som utsteder autorisasjonsbevis.

Autorisasjonskontoret: www.sak.no