Spekter-forhandlingene med YS omfatter følgende forbund i tillegg til Parat: Delta, Finansforbundet, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet (YTF). I tillegg til YS, fører Spekter innledende forhandlinger med LO, Unio og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN). 

Lizzie Ruud Thorkildsen er forhandlingsleder for YS-forbundene i Spekter-oppgjøret.
– Koronapandemien har til fulle vist at vi er avhengige av mange yrkesgruppers innsats for at viktige samfunnsfunksjoner skal fungere i en svært krevende situasjon. Ansatte som har stått på i dugnaden forventer at innsatsen blir anerkjent og verdsatt, også i årets lønnsoppgjør, sier Thorkildsen.
Representant for Parat i forhandlingene er Bodil Røkke, som forventer en økonomisk løsning i tråd med frontfaget, i tillegg til et særskilt tillegg for lavtlønnede.

I tillegg til økonomi er Røkke opptatt av kompetanseutvikling.
– Vi har lenge erkjent at kompetanse og kompetanseutvikling er av stor betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker. For å sikre den kompetansen vi trenger i tiden fremover må det utvikles helt tydelige og målrettede tiltak for de ansatte, dette slik at vi settes i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, sier hun.

Parats forhandlingsrepresentant mener kompetanseutvikling må settes i system.
– Kompetanse kan ikke bare være en uklar målsetting en gang i fremtiden, dette er noe som må settes i system nå, sier Røkke.

Parat har medlemmer i en rekke virksomheter organisert i Spekter: 

* LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
* Unicare
* Unilabs Laboratoriemedisin AS
* Sykehusapotek
* Helseforetakene
* Kongsberg Aviation Maintenance Services 
* Norsk medisinaldepot
* Innovasjon Norge
* Studentsamskipnadene
* Statskog
* Sykehuspartner

YS-kravene i de innledende Spekter-forhandlingene:

  • Alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på minimum kr. 975,- pr.  år i sentralt generelt tillegg.
  • Ytterligere lønnstillegg til lavtlønte på minimum kr. 2.925,- pr. år.
  • Lønnsstatistikk for ledere skal presenteres på samme måte som for øvrige ansatte.
  • Kompetansekartlegging og kompetansetiltak i den enkelte virksomhet skal følges opp i samarbeid med de tillitsvalgte.
  • Tiltak mot ufrivillig deltidsarbeid og lønnsdiskriminering basert på kjønn.
 
Hele kravdokumentet fra YS i Spekter-oppgjøret