I fristilte virksomheter (utenom apotek) med pensjonsordning hos Statens pensjonskasse (SPK), kan ansatte permitteres. Permitterte ansatte beholder medlemskap i pensjonsordningen og vil bli regnet som i permisjon uten lønn hos SPK. Arbeidsgivere skal innrapportere permitteringer som permisjon uten lønn fra det tidspunktet permitteringen starter. Dette innebærer at medlemmer i fristilte virksomheter med offentlig tjenestepensjon er forsikret for uførhet og død i permitteringsperioden.

Her er det dessverre motsatte regler for Pensjonsordningen for apotekansatte. De som blir permittert av arbeidsgiver blir utmeldt av apotekordningen. Utmeldingen rapporteres fra det tidspunktet permitteringen starter. Apotekansatte er dermed ikke forsikret for uførhet og død i permitteringsperioden.

Se informasjon fra Statens pensjonskasse

Har du spørsmål om dette? 
Kontakt Statens pensjonskasse.
Du kan også ta kontakt med oss på e-post til juridisk@parat.com, og vi vil forsøke å hjelpe deg så fort vi kan.