Farmasiforbundet avholder landsmøte hvert tredje år.

Årets landsmøte ble avholdt på Lily Contry Club Hotel på Kløfta 20. november 2021.
Landsmøtedokumenter Famasiforbundet 2021 komplett

Tidligere landsmøter:
Landsmøtedokumenter Farmasiforbundet 2018 komplett