Leder: 
Irene Hope
Tlf. 95 80 07 66
irene.hope@parat.com 

Nestleder: 
Bodil Røkke 
Tlf. 95 21 00 87
bodil.rokke@parat.com 

E-post: post@parat.com 

Telefon:
 +47 482 10 100

Organisasjonsnummer: 971 48 0270

Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2 etg, Oslo

Postadresse: 
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

Her finner du oss: