Farmasiforbundet ble grunnlagt i 1937, og fylte 75 år i 2012. Her er en kortversjon av forbundets historie. 

Viktige hendelser:

1937: Forbundet blir grunnlagt som Norges tekniske apotekpersonales forening
1937: Medlemsbladet Apotekteknikeren kommer ut for første gang
1939: Bergen krets blir forbundets første lokalforening
1962: Forbundet endrer navn til Norsk apotekteknikerforbund
1997: Forbundet endrer navn til Farmasiforbundet
2000: Farmasiforbundet blir tilsluttet YS (Yrkesorganisasjonenes sentralforbund)
2010: Medlemsbladet endrer navn til Farmasiliv
2012: Farmasiforbundet fyller 75 år
2014: Farmasiforbundet blir en yrkesorganisasjon i Parat

Forbundsledere gjennom tidene:
1937 - 1940: Kåre Steen
1940: Ragnar Solberg
1940 - 1942: Signe Hertz Hansen
1942 - 1948: Harry Christiansen
1948 - 1950: Thoralf S. Aasnes
1950 - 1952: Lill Blütecker
1952 - 1958: Hjørdis Ramsdal
1958 - 1962: Synnøve Lied
1962 - 1968: Ruth Nygren
1968 - 1974: Arne Olav Faller
1974 - 1976: Norman Hagen
1976 - 1981: Arne Helliksen
1981 - 1982: Lillian Didriksen
1982 - 1987: Aina Hanssen
1988- 1998: Sølvi Hagen
1999 - 2009: Berit Regland
2010 - 2012: Rita Riksfjord Antonsen
2012 - 2021: Irene Hope
2021 - Bodil Røkke