Det kan søkes om økonomisk støtte etter gitte kriterier. 
Det gis støtte til lokalleie, enkel bespisning og eventuelle foredragsholdere. Reiseutgifter, overnatting eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Hvordan søke:
1.    Søk på fastsatt skjema
2.    Legg ved aktivitetsplan for året og detaljert kostnadsoverslag for arrangementet du/dere søker støtte til
3.    Send dokumentene til irene.hope@farmasiforbundet.no
3.    Mangelfulle søknader returneres

Kriterier for tildeling i prioritert rekkefølge:
1.    Medlemsmøter
2.    Vekst og rekruttering
3.    Opplæring

NB! Faglig opplæring som er arbeidsgivers ansvar dekkes ikke
Kurs som dekkes av Parat dekkes ikke

Forbundsleder og nestleder innstiller og tildelinger godkjennes av sentralstyret.