2021 11 20 Ingrid Katrine Løkke Ingrid Katrine Løkke, Boots apotek Valentinlyst (leder)
40 43 62 25
ingridkat66@hotmail.com
2021 11 20 Anne Berit Malvig 

Anne Berit Malvig, Vitusapotek Elefanten, Kristiansand
47 01 64 58
anne.berit.malvig@gmail.com

 

 2021 11 20 Karen Salbu Karen Salbu, Apotek 1 Lagunen, Bergen
41 21 62 86
kar-mas@online.no
 2021 11 20 Inger-Johanne Opseth Inger Johanne Opseth, Boots apotek Eleverum (1. vara)
97 78 51 88
ij.opseth@boots.no
 eva irene holmen Eva Irene Holmen, Sykehusapoteket Bærum (2. vara)
92 63 33 90
eva.irene.holmen@sykehusapotekene.no

Mandat for valgkomite:
  • Valgkomiteen sørger for at kandidatene som er best egnet til å lede forbundets arbeid blir innstilt til valg.
  • Komiteen skal gjøre seg kjent med organisasjonens behov og potensielle kandidaters kompetanse. Det skal innstilles kandidater til leder, nestleder, og medlemmer av sentralstyret. Komiteen skal også innstille ledere og medlemmer til øvrige komiteer og utvalg.
  • Prosedyrer for nominasjon, og prosedyrer for presentasjon av kandidater til forbundets sentrale verv, skal avklares året før representantskapet avholdes.
  • Skal det i perioden gjøres suppleringsvalg til noen av disse vervene, skal valgkomiteen involveres i dette arbeidet.
  • Senest et år før representantskapet avholdes, skal det gjennomføres et dialogmøte mellom forbundets ledelse og valgkomiteen.