Anne Berit Malvig

Leder:
Anne Berit Malvig
, Vitusapotek Elefanten, Kristiansand
47 01 64 58
anne.berit.malvig@gmail.com

 

 Anne Marit Østby

Anne Marit Østby, Apotek 1 Brandbu
97 51 24 70
anne.marit.ostby@hotmail.com

 Torhild Sandboe Sauro 2013 Torhild Sandboe Sauro, Sykehusapoteket Radiumhospitalet
91 15 85 00
Torhild.Sandboe.Sauro@sykehusapotekene.no
 Målfrid Flåt Gresdahl

Målfrid Flåt Gresdahl (vara), Vitusapotek Frosta
93 90 46 34
malfgre@ntebb.no


Karen Salbu 2010 Karen Salbu (vara), Apotek 1 Lagunen, Bergen
41 21 62 86
kar-mas@online.no

Mandat for valgkomite:
  • Valgkomiteen sørger for at kandidatene som er best egnet til å lede forbundets arbeid blir innstilt til valg.
  • Komiteen skal gjøre seg kjent med organisasjonens behov og potensielle kandidaters kompetanse. Det skal innstilles kandidater til leder, nestleder, og medlemmer av sentralstyret. Komiteen skal også innstille ledere og medlemmer til øvrige komiteer og utvalg.
  • Prosedyrer for nominasjon, og prosedyrer for presentasjon av kandidater til forbundets sentrale verv, skal avklares året før representantskapet avholdes.
  • Skal det i perioden gjøres suppleringsvalg til noen av disse vervene, skal valgkomiteen involveres i dette arbeidet.
  • Senest et år før representantskapet avholdes, skal det gjennomføres et dialogmøte mellom forbundets ledelse og valgkomiteen.