Sentralstyret leder organisasjonen mellom møtene i representanskapet. 

Sentralstyret består av leder, nestleder og fem valgte representanter, samt fire varamedlemmer. 

 

 Irene Hope 2015

Leder:

Irene Hope

Apotek 1 Svanen, Bergen

Tlf. 95 80 07 66

irene.hope@parat.com

 Bodil Røkke

Nestleder:

Bodil Røkke

Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet

Tlf. 95 21 00 87

bodil.rokke@parat.com

Veronica Sjursen 

Styremedlem:

Veronica Renate Sjursen
Boots apotek Spelhaugen

Tlf. 92 68 76 63
vrsjursen@hotmail.com
 Anita Sveum Nilsen

Styremedlem:

Anita Sveum Nilsen

Vitusapotek Sandvika

Tlf. mobil: 97 06 01 41

anita_sveum_nilsen@hotmail.com
 Åse Helen Andersen

Styremedlem:

Åse Helen Andersen

Apotek 1 Hammerfest

Tlf. 92 81 58 29

aasehelande@hotmail.com

 Hilde Mari Haavardsen

Styremedlem:

Hilde Mari Håvardsen

Vitusapotek Isbjørn, Hammerfest

 

Tlf. 91 61 85 28
havardsen@gmail.com

Grete Kambuås

Styremedlem:

Grete Kambuås

Boots apotek Risvollan

Tlf. 99 50 71 72
gretkam@online.no
 Anne Britt Skomedal

1. vara:

Anne Britt Skomedal

Vitusapotek Elefanten, Kristiansand

Tlf 46 45 61 11
annebritt1962@hotmail.com

 

 Ingrid Katrine Løkke

2. vara:

Ingrid Katrine Løkke

Boots apotek, Trondheim

Tlf. 40 43 62 25
ingridkat66@hotmail.com
 Shelly Sharma 3. vara:

Shelly Sharma
Vitusapotek Solsiden, Trondheim

Tlf. 93 83 44 99
nitomanya@hotmail.com