De hovedtillitsvalgte er bindeledd mellom Farmasiforbundets medlemmer/tillitsvalgte og de enkelte kjeder/sykehusapotekforetak. 

Har du spørsmål eller problemer på arbeidsplassen er det vanlig at du først tar opp dette med din lokale tillitsvalgte, som igjen kontakter hovedtillitsvalgte når det er nødvendig. 

Her finner du oversikten over hovedtillitsvalgte i din kjede/ditt sykehusapotekforetak:

Apotek 1 Boots Vitus Sykehus