Debatten om nasjonal produksjon av legemidler har pågått lenge, med bakgrunn i problemet med legemiddelmangel. Så langt i år er det 1290 meldte mangler, mot 1118 på samme tidspunkt i fjor, ifølge Statens legemiddelverk.

Stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk fra SV fremmet forslag i Stortinget om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr, med arbeidstittelen "StatMed". Forslaget ble behandlet tidligere denne måneden, og tirsdag denne uka ble forslaget nedstemt i Stortinget, i tråd med innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen tilrådde imidlertid følgende vedtak, som fikk flertall i voteringen: "Stortinget ber regjeringen styrke FoU-samarbeidet med legemiddelindustrien, slik at offentlige forskningsmidler kan bidra til å øke mulighetene for deltakelse i kliniske studier for norske pasienter, samt bedre tilgangen på legemidler".

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, er positiv til vedtaket.
– Norge er i dag hundre prosent avhengig av import av legemidler, og dette gjør oss ekstra sårbare, med høy legemiddelmangel. Derfor er det viktig at staten tar en mer aktiv rolle og prioriterer norske legemiddelprodusenter, sier hun til Parat24.

Les også: Åpner for norsk antibiotika-produksjon
Les også: Vil lindre medisinmangel med produksjon i Norge