– Vi har lenge påpekt at apotek bør ha en rolle i koronavaksineringen, så dette er vi glade for, sier Irene Hope. Hope er leder for Farmasiforbundet i Parat, som organiserer de fleste av landets apotekteknikere.

Hun får støtte av Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening, som organiserer farmasøytene i apotek.
– Vaksinering i apotek er ikke nytt, vi håndterer allerede influensavaksiner, skjønt omfanget av covid-vaksineringen er en del større, sier hun.

De to organisasjonene frykter imidlertid for smitterisikoen i apotek, og at den øker når apotekene skal administrere vaksinene. Sammen har de derfor sendt et brev til Oslo kommune hvor de ber kommunen prioritere apotekansatte i vaksinekøen.

– Apotekteknikere og farmasøyter i apotek en viktig del av helsetjenesten. Apotekansatte har gjort en stor innsats under pandemien med å holde åpent for alle hele veien. Det har imidlertid gjort at apotekansatte lever med økt smitterisiko. Til apoteket kommer det personer som kan være i karantene eller som har begynt å få symptomer og derfor oppsøker hjelp i apoteket. Våre medlemmer henviser daglig personer som kommer til apoteket til testing, sier Hope.

Andestad følger opp:
– Å vaksinere de apotekansatte vil beskytte de ansatte mot å bli syke, men det er minst like viktig å forhindre at apotekansatte smitter pasienter og annet helsepersonell som kommer til apoteket for nødvendig helsehjelp og vaksiner, sier hun.
 
Les brevet til Oslo kommune

Les også: Apotekene og Oslo kommune inngår avtale om korona-vaksinering