Å være medlem i en fagforening betyr å være med i et nettverk av mennesker som jobber mot felles mål. Samtidig får du noe igjen som enkeltindivid i form av trygghet, kunnskap og innflytelse. Som medlem i Farmasiforbundet og Parat kan du dessuten nyte godt av en rekke andre medlemsfordeler. 

Hvem kan være medlem? 
Apotekteknikere og annet personell i apotek, farmasøytiske avdelinger og apotekteknikere tilknyttet annen virksomhet.
Elever ved apotekteknikerlinjene får gratis medlemskap. Innmeldingsskjema . 

Medlemsfordeler: 
Ved å benytte deg av våre medlemsfordeler kan du spare mye. Mange opplever at hele kontingenten spares. Undersøk hva du kan spare på å bruke våre medlemsfordeler. 

Brosjyrer medlemsfordeler via Gjensidige 2019

 

Alle medlemmer i Farmasiforbundet er omfattet av kollektiv ulykkesforsikring fritid gjennom Gjensidige. Øvrige medlemsfordeler bestyres av Parat og YS.


Hvor mye koster det å være medlem? 
Medlemskontingenten 1,4 prosent, maksimalt 578 kroner per måned
Når du melder deg inn, gir Farmasiforbundet beskjed til din arbeidsgiver om at kontingenten skal trekkes fra lønnen din hver måned. 

Minimumskontingenten er kr 50,- per måned.
Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent.
Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler 494 kroner per år. 

Husk at kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. 

Spørsmål om kontingent kan rettes til serviceavdelingen telefon 21 01 36 00, eller på e-post: medlem@parat.com


Endringer i medlemsforholdet:
 
Vi ber deg om å melde fra til Parat eller logge deg inn på medlemsportalen hvis du

  • er langtidssykemeldt og ikke trekkes i lønn fra arbeidsgiver.
  • skal skifte arbeidssted.
  • skal ha permisjon.
  • har skiftet navn eller adresse.
  • er arbeidsledig


Utmelding? 
Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å være medlem i Farmasiforbundet, må du sende inn skriftlig utmelding, og helst begrunne hvorfor du ønsker å melde deg ut.

Vær klar over at du ikke trenger å melde deg ut dersom du f.eks. er arbeidsledig, pensjonist eller har permisjon. Du kan endre medlemskapet ditt til passivt medlemskap i en overgangsperiode. 


Er det noe du lurer på så ta kontakt med medlemsservice på medlem@parat.com  for mer informasjon.