Forhandlingsleder i YS Spekter, Trond Ellefsen, sier oppgjøret er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger. 
– Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere tillegg som gir reallønnsvekst. Det skal forhandles mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte om ytterligere tillegg. Da må de lokale arbeidsgiverne innfri, og bidra med tillegg som sikrer reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Ellefsen.

Innledende forhandlinger og avtale
Parats representant i forhandlingene, Farmasiforbundets leder Bodil Røkke, sier de nå har kommet i mål med de innledende forhandlingene.
– Vi er godt fornøyde med å ha fått landet generelle tillegg i tråd med frontfaget, sier Røkke.

Arbeidstakere med en grunnlønn på 490.242 kroner og under sikres et ytterligere lønnstillegg på minimum 5.850 kroner, i disse innledende forhandlingene. 

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Nå blir det lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.  

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2023.