Lønnsjusteringen har virkning fra 1. april 2021 og utbetales i juli 2021.

Rammen for årets oppgjør utgjør 2,87 prosent. Til sammenligning endte frontfaget på 2,7 prosent.