Farmasiforbundet/Parat forhandler om tariffavtaler og hovedavtaler med arbeidsgiverforeningen Virke for ansatte i Apotek1Boots og ikke-kjedeeide apotek samt sykehusapotekene på Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus, og med arbeidsgiverforeningen Spekter for ansatte i Vitusapotek og offentlige sykehusapotek.

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller din hovedtillitsvalgte for mer informasjon om hovedavtaler, tariffavtaler og lønn.