Sentrale forhandlinger er forhandlinger som føres av hovedorganisasjoner. For Farmasiforbundets del føres sentrale forhandlinger med Virke (for medlemmer i Apotek1Boots og ikke-kjedeeide apotek) og med Spekter (for medlemmer i offentlige sykehusapotek og Vitusapotek). 

De sentrale forhandlingene foregår enten samordnet (hvor Farmasiforbundet/Parat deltar sammen med andre forbund i YS) eller forbundsvis, hvor hvert enkelt forbund møter arbeidsgiverorganisasjonene enkeltvis. 

Lokale forhandlinger føres mellom partene i den enkelte virksomhet/bedrift. For Farmasiforbundets del føres det lokale forhandlinger i hver av apotekkjedene (Apotek1Boots og Vitusapotek), i de enkelte sykehusapotekforetakene (Sykehusapotekene HFSjukehusapoteka Vest HFSykehusapotekene i Midt-Norge HFog Sykehusapotek Nord HF), og lokalt på ikke-kjedeeide apotek. 

I kjeder og foretak er det de hovedtillitsvalgte som har ansvaret for de lokale forhandlingene, på ikke-kjedeeide apotek er det den lokale tillitsvalgte som forhandler direkte med apotekeren. 

Eventuelle lokale tillegg kommer i tillegg til de generelle og sentrale tilleggene.

For flere begrepsforklaringer, se "Hva betyr begrepene?"