Tariffområdene er delt inn etter hvilke sektorer i arbeidslivet virksomhetene tilhører.

Man omtaler dette som privat og offentlig sektor. De tre apotekkjedene tilhører privat sektor, og Apotek 1 og Bootsapotek er organisert i arbeidsgiverforeningen Virke. Sykehusapotekene tilhører offentlig sektor og er sammen med Vitusapotek organisert i arbeidsgiverforeningenSpekter. Dette innebærer at Farmasiforbundet/Parat forhandler både mot Virke og Spekter. 

Virke-forhandlingene
I de senere årenes hovedoppgjør (annenhvert år) har Farmasiforbundet forhandlet direkte med Virke. Det vil si at Farmasiforbundets representanter har møtt representanter fra de ulike apotekkjedene samt jurister og forhandlere fra Virke til forhandlinger. Vi har med oss rådgivere fra Parat til å bistå oss i denne forhandlingsprosessen. 

I mellomoppgjørene forhandler Farmasiforbundet/Parat sammen med andre YS-forbund i Virke-sektoren.

Spekter-forhandlingene
I Spekter-området er det noe mer omfattende. Der foregår forhandlingene i en todelt prosess. Farmasiforbundet/Parat forhandler sammen med alle de andre YS-forbundene i Spekter-sektoren i den innledende runden (A1). Deretter går man videre til såkalte A2-forhandlinger (dette gjelder kun sykehusapotek), og deretter lokalt i såkalte B-forhandlinger. 

For flere begrepsforklaringer, se "Hva betyr begrepene?"