En hovedavtale inngås mellom hovedorganisasjonene for arbeidstakere og arbeidsgivere og inneholder arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes gjensidige rettigheter og plikter. Eksempler er organisasjonsfrihet, informasjonsplikt, samarbeid, medbestemmelse og streikerett. Farmasiforbundet forhandler sine hovedavtaler gjennom Parat og YS.

En tariffavtale eller overenskomst er en avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. Tariffavtalen regulerer blant annet lønn, ansettelser, arbeidstid, overtid, ferie og utdanning utover minstekravet i lovverket. En tariffavtale kan ikke ha betingelser som er dårligere enn i lovverket.

For flere begrepsforklaringer, se "Hva betyr begrepene?"