• Tariffavtale 2020-2022 

  • Hovedtillitsvalgte i Vitus