Farmasiforbundets leder peker på flere årsaker til at antibiotikabruken øker.
– Spørsmålet er om økt forbruk skyldes overforbruk og dårlig etterlevelse av retningslinjer, eller om det skyldes at det er veldig mye infeksjonssykdommer i omløp, sier hun til Parat24. 

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen sier antibiotika er fantastiske legemidler som redder liv. 
– Men vi er avhengig av å holde bruken på et lavest mulig nivå for å unngå at resistensutviklingen, sier hun.

Statistikken viser at antall døgndoser per 1000 personer er 13 prosent høyere enn i fjor, men 7 prosent lavere enn i 2019. I tredje kvartal er bruken i år omtrent den samme som i 2019, og høyere enn i 2018.
– I 2019 økte bruken noe fra året før, mens det i koronaårene 2020 og -21 var en markant reduksjon. I år, når vi er tilbake til mer normal smitte, har vi sett en ganske kraftig økning igjen, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde som mål å redusere antibiotikabruken hos mennesker med 30 prosent fra 2012 til 2021. Dette målet ble nådd, men nå er bruken på vei opp igjen.
– Målet om 30 prosent reduksjon var i ferd med å nås før pandemien, men det var nok pandemien som gjorde at vi kom helt i mål. Det sier Sigurd Høye som er leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og førsteamanuensis ved UiO.