Les

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forhindre koronasmitte skal alle arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare.
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus og tiltak i arbeidslivet gir verdifull informasjon.

(Oppdatert 23.03.20 16:02)

 

Farmasiforbundet er en yrkesorganisasjon i Parat, som er
en moderne, robust og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon, 
med 40.000 medlemmer i privat og offentlig sektor.

Besøksadresse:
Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Kontaktinfo leder
Irene Hope
Telefon: 958 00 766
irene.hope@parat.com
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?