Tidligere denne måneden uttalte Farmasiforbundets leder Irene Hope at hun mener det er oppsiktsvekkende at apotek ikke er nevnt i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. 
– Apotekene står klare med 4000 vaksinatører som består av apotekteknikere og farmasøyter, sier Hope. 

Ubenyttet kapasitet
Fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen, peker på apotekene som en stor ubenyttet kapasitet i helsetjenesten. 
– Det er nesten like mange vaksinatører i apotekene som det er fastleger i landet. Staten må legge forholdene til rette for at kommunene kan inngå avtaler med sine lokale apotek, mener Andresen.

Avlaste kommunene
Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) har tatt opp spørsmålet med helse- og omsorgsminister Bent Høie, som i sitt svar viser til at COVID-19-vaksineringen er kommunenes ansvar. Verken Folkehelseinstituttet eller Høie vil inkludere apotekene i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Mørland er enig i at det er fornuftig å gi kommunene ansvaret for vaksineringen. 
– Samtidig er det slik at mange ansatte i helsevesenet nå er slitne etter å ha stått i en ekstraordinær situasjon i ti måneder. I en slik situasjon kunne flere tusen erfarne vaksinatører fra apotekene være et bidrag for å avlaste kommunene der det måtte være behov, sier han til Parat24. 

Ønsker ikke profesjonskamp
Også Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hege Haukeland Liadal er positiv til apotekenes bidrag.
– Det viktigste for meg er at vaksinasjonsgraden må opp. Jeg ser at apotekvaksinering gjør terskelen lavere, fordi det er kø hos fastlegene. Her må vi diskutere hvordan vi skal gjennomføre vaksineringen på en tryggest mulig måte. Men vi må passe oss så vi ikke får en profesjonskamp, det tjener ikke formålet, sier Liadal ifølge apotek.no.

Apotekene mangler grunnlag
Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Hun er kritisk til å gi apotekene en sentral rolle i vaksineringen.
– Foreløpig er det ikke mangel på vaksinatører, men mangel på vaksiner, som medfører at ikke flere er vaksinert, sier hun til Parat24.
– Det er også slik at vi må prioritere hvem som skal få vaksinene, og apotekene har ikke grunnlag for å foreta denne prioriteringen. Det trengs medisinske opplysninger både om hvem som skal prioriteres når, og om tidligere og aktuell sykdom. Spesielt når det gjelder opplysninger om tidligere allergiske reaksjoner er det viktig at det ligger medisinske opplysninger til grunn for de vurderinger som gjøres. Dette har ikke apotekene tilgang til. Det er også behov for økt oppmerksomhet om bivirkninger og registrering av disse, sier hun. 

Vurderer å utfordre Høie på nytt
Aps Tellef Inge Mørland sier han er klar til å ta opp saken igjen hvis det blir nødvendig.
– Så lenge kommunene opplever det overkommelig å vaksinere de som skal vaksineres, kommer jeg i utgangspunktet ikke til å gjøre noe mer med saken. Skulle det vise seg å ikke være tilfellet, vil jeg vurdere å utfordre statsråden på nytt. I en slik situasjon vil det være for dumt å ikke bruke fagfolk som allerede har erfaring med influensavaksinering, og som også kan skoleres opp på COVID-19-vaksinering, sier Mørland.

Les også: Apotekansatte ber om at alle ressurser benyttes i vaksinearbeidet

Se video: Koronavaksine er kommunenes ansvar