Presse, ordfører og sentrale bransjefolk var til stede da Kjerkol besøkte Apotek 1 på Ski storsenter utenfor Oslo. Hun mener vaksinering i apotek fungerer bra.
– At man kan få satt vaksine på apotek, og at kommunen her i Nordre Follo bruker det som et supplement i tillegg til sitt eget vaksinesenter, virker å være en god løsning, sier hun til Parat24.

Tidligere har det vært opp til hver kommune å involvere apotekene i vaksineringen, og apotekene har ikke vært en del av det nasjonale vaksineprogrammet. Nå har det blitt utarbeidet en standardavtale, som gjør det enklere for kommunene å bruke apotekene i vaksineringen.
– Og så plukker staten opp regninga, uten at kommunen trenger å forskuttere eller betale for et mellomlegg. Så det har også vært en del av målsettinga, å gjøre det enkelt, sier Kjerkol.

Både farmasøyter og apotekteknikere setter vaksiner i apoteket etter å ha gjennomgått en egen opplæring. Bodil Røkke er leder i Farmasiforbundet i Parat, som organiserer de fleste av landets apotekteknikere. Hun er svært fornøyd med den nye ordningen.
– Vi har jo etterspurt å ta i bruk apotekene en god stund, så vi synes det er veldig på sin plass at vi nå blir brukt. Vi er en kjemperessurs og kapasitet i apotekene som er verdt å ta i bruk, spesielt på vaksinering, men også kanskje potensielle andre lignende tiltak senere, sier hun. 

Les også: Apotekene skal bidra til korona-vaksinering

Se video fra apotekbesøket: