Vedkommende har gjort en ekstra innsats på kort eller lang sikt for å fremme Farmasiforbundet og yrkesgruppen . 

Det kan være en spesiell sak/situasjon som gjør vedkommende til en kandidat, eller det kan være arbeid over lengre tid til det beste for Farmasiforbundet og yrkesgruppen.


Frist for å sende inn nominasjoner: 1 september 2022

Sendes til: bodil.rokke@parat.com