Onsdag startet oppgjøret mellom Parat og arbeidsgiverforeningen Virke for medlemmer tilknyttet farmasiavtalen, det vil si ansatte i Apotek 1, Boots apotek og ikke-kjedeeide apotek. 
– Vi håper å få reallønnsvekst for alle våre medlemmer, og en forsterket tariffavtale, sier Parats forhandlingsleder Pia Willanger til Parat24. Onsdag formiddag møtte hun arbeidsgiversiden hos Virke sammen med Farmasiforbundets leder Irene Hope og hovedtillitsvalgte fra apotekkjedene.