Det kommer fram i et høringssvar fra forbundet til Helse- og omsorgsdepartementet, som foreslår endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forslaget innebærer at farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

"Farmasiforbundet er opptatt av en god vaksinasjonsgrad i landet. En nasjonal målsetning om 75 % influensadekning i alle målgruppene er avhengig av tilgjengelighet og at det er så enkelt, men trygt som mulig for kundene. Apotekene bidrar i stor grad til dagens dekningsgrad etter at bransjen har foretatt en utstrakt etterutdanning av mange apotekteknikere og
farmasøyter til vaksinatører. For å gjøre influensavaksinering ytterligere mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa", heter det i Farmasiforbundets høringssvar.

Når det gjelder selve vaksineringen, understreker Farmasiforbundets leder Irene Hope at dette er noe apotekteknikere også har kompetanse til å gjøre.
– Apotekforeningen har laget en bransjestandard hvor apotekteknikere inngår i vaksinasjonsprogrammet, sier hun til Parat24.

Høringsfristen er tirsdag 4. august 2020.