Vi hovedtillitsvalgte i Apotek 1, Vitus og Boots får stadig henvendelser angående avvikling av spisepausen. Vi ser en utvikling av at det blir flere og flere små apotek med 4-5 ansatte. Det fører til at flere apotekteknikere ikke får pausen til fri disposisjon, og i mange tilfeller får de ikke pause i det hele tatt. 

Hvis det kun er to personer (farmasøyt og apotektekniker) på jobb, så kan vi ikke forlate apoteket, og skal naturligvis ha betalt for pausen. Det mange ikke er klar over er at vi likevel har krav på pause, og det må arbeidsgiver legge til rette for. 

Vi oppfordrer dere som ikke får avviklet spisepausen på grunn av for få ansatte på jobb, til å ta kontakt med oss hovedtillitsvalgte. 

For deg som jobber i Apotek 1 og Boots, som er omfattet av farmasiavtalen, er regler for avvikling av spisepausen regulert i tariffavtalen. Hovedregelen er at spisepausen er ubetalt og ikke skal medregnes i arbeidstiden. Det finnes imidlertid unntak der du likevel kan ha krav på betalt spisepause. 

Her er en kort oversikt over hvilke regler som gjelder for deg:

- Når sammenhengende arbeidstid utgjør 5 timer eller mer, skal arbeidet i løpet av dagen avbrytes med en spisepause på en halv time. Hvis din sammenhengende arbeidstid utgjør mellom 4 og 5 timer, skal arbeidet avbrytes med spisepause på 15 minutter. Dette er regulert i farmasiavtalen § 5.4.

- Blir du pålagt overtid (ikke merarbeid) etter din ordinære arbeidstid som utgjør mer enn to timer, skal det inkluderes en halv times spisepause i arbeidstiden, jf. farmasiavtalen § 5.8, fjerde avsnitt.

- Hovedregelen er at spisepausen er ubetalt. "Spisepausen er til arbeidstakerens frie disposisjon og medregnes ikke i arbeidstiden", jf. farmasiavtalen § 5.4. Når spisepausen holdes utenfor arbeidstiden betyr det at spisepausen er å betrakte som fritid; altså at man i denne tiden ikke står til arbeidsgivers disposisjon og at man f.eks. fritt kan forlate arbeidsplassen. 

- Hvis lav bemanning eller andre forhold gjør at du må stå til arbeidsgivers disposisjon og ikke kan forlate arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som arbeidstid. Med andre ord har du da krav på betalt spisepause. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven §10-9.

Det samme gjelder dersom det ikke finnes et tilfredsstillende spiserom. Hva det betyr finnes det ikke noe entydig svar på, men et utgangspunkt er at rommet må være adskilt fra brukere, pasienter, kunder etc., at det fungerer som et hvilested og at grunnleggende kjøkkenfunksjoner som vann, kjøleskap og evt. komfyr/mikrobølgeovn er tilgengelig.  

Inger Johanne Opseth
Hovedtillitsvalgt i Boots Norge AS