Thorkildsen har vært YS' representant i Helsepersonellkommisjonen.
Vi må legge den utdaterte profesjonstankegangen bak oss, satse på oppgavedeling og se på hvordan vi kan jobbe tverrfaglig til det beste for brukerne, sier hun.

Thorkildsen mener oppgavene i helse- og omsorgssektoren må utføres av tverrfaglige team rundt brukeren, og viser til en rekke autoriserte yrkesgrupper som alle kan bidra på ulike måter, for eksempel audiografer, aktivitører, apotekteknikere, helsesekretærer, ernærings- og institusjonskokker, kokker, miljøterapeuter, renholdere og vernepleiere. 
 Nytenkning og løsninger med oppgavedeling mellom yrkesgrupper er det første som må på plass, mener YS’ nestleder.

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier meldingen fra Helsepersonellkommisjonen er tydelig.
– Hele, faste stillinger, riktig kompetanse på riktig sted og til riktig tid, og økt bruk av teknologi er viktig hvis vi sammen skal klare å løse utfordringene i denne sektoren. Det gjelder også apotek og tannhelse. Nå er det opp til myndighetene å følge opp, sier hun til Parat24.
 
Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat (ThsF), er enig.
– Kommisjonen peker på at vi antagelig er mange nok ansatte i helsetjenesten, men vi må bli mye bedre på oppgavefordeling. Utvalgslederen sier blant annet at man i langt større grad må benytte seg av helsefagarbeideren og la dem utføre mange flere arbeidsoppgaver enn i dag, for å frigjøre tiden til sykepleierne og legene. Det samme gjelder i tannhelsetjenesten, sier Årmo. 

Hun påpeker at ThsF i årevis har pekt på og snakket om den samme personellutfordringen. 
– Tannhelsetjenesten må slutte å bruke tannlege- og tannpleiertiden på oppgaver tannhelsesekretæren er utdannet til og mange flere arbeidsoppgaver må delegeres, også fra tannleger til tannpleiere, sier ThsF-lederen. 
 
Mer om helsepersonellkommisjonen og rapporten her