Partene i forhandlingene om farmasiavtalen gikk hver til sitt onsdag kveld uten å komme i havn med ny avtale, og dermed går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. 

Forhandlingene omfatter Farmasiforbundets og Parats medlemmer i Apotek1, Boots Apotek og ikke-kjedeeide apotek. 

Forhandlingsleder i Parat, Thomas Lilloe, forteller at partene i lang tid har hatt et utvalgsarbeid for å finne måter å heve lønnsnivået for apotekteknikere. 
– Dessverre klarte vi ikke å komme til enighet om løsninger og implementeringer av disse, sier han. 

Dato for mekling vil bli fastsatt på et senere tidspunkt.