Gitt de utfordringene den offentlige helsetjenesten vil stå overfor i fremover, er vi positive til at apotekene gis anledning til å kunne avlaste helsetjenesten med et lavterskeltilbud på flere nye områder.

Men skal dette kunne gjennomføres på en god måte, er vi helt avhengig av faglig kompetanse og at de som jobber i apotekene faktisk er autorisert helsepersonell.

Spørsmål vi reiser under denne samtalen er blant annet:

- Hvordan sikrer vi apoteket som en faghandel?
- Hvordan kan apoteket bidra til å avlaste helsevesenet? 

Se reportasje fra debatten her: