Hjelp oss å:
- Jobbe for å bevare vår yrkesgruppe.
- Jobbe for å følge med i tiden på de endringer som skjer i samfunnet og i arbeidslivet.

Fremtiden til Farmasiforbundet er viktigere enn noen gang. I november 2021 er det valg av medlemmer til sentralstyret i Farmasiforbundet, og vi trenger deg!

Ring eller send melding til en av oss i valgkomiteen i dag:

Anne Berit S Malvig, Vitusapotek Elefanten, Kristiansand (leder)
anne.berit.malvig@gmail.com 
Tlf 47016458

Anne Marit Østby, Apotek 1 Jevnaker 
anne.marit.ostby@hotmail.com         
Tlf 97512470

Torild Sandboe Sauro, Sykehusapoteket Radiumhospitalet 
sauro2rhild@yahoo.no 
Tlf 91158500
 
Les mer om valg i Farmasiforbundets vedtekter