Etter mekling nærmere fem timer på overtid kom partene til enighet om ny farmasiavtale natt til onsdag. Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe sier at meklingen var krevende, men at han er glad for at det ble en løsning. 
– Vi har endelig fått arbeidsgiver til å forplikte seg til å ta inn i avtalen det vi ønsket oss rundt arbeidstid og ulempetillegg, sier Lilloe. 

Endringene vil ikke komme i årets tariffavtale, men partene har forpliktet seg til å innføre dette i tariffoppgjøret i 2022. 
– Partene skal jobbe i et utvalgsarbeid for å beregne kostnadene av de endringene vi har blitt enige om. Disse endringene vil føre til en vesentlig økning av lønnsnivået for apotekteknikere, sier Lilloe. 

De ansatte får et generelt tillegg på tre kroner pr time. Minstelønnssatsene blir oppjustert med samme sum. I tillegg er det en presisering som sier at arbeidsplaner skal være lett tilgjengelig. Dette er en presisering som allerede er lovhjemlet i arbeidsmiljøloven, men som nå også er tatt inn i tariffavtalen. 
– Alle ansatte skal lett kunne se når de skal være på jobb og når de har fri, sier Lilloe. 

Les også: Fare for apotekstreik