Apoteklovutvalget, valgt av regjeringen Solberg, har vurdert hvordan det framtidige apotekregelverket bør innrettes. Utvalget har nå ferdigstilt utredningen, og tirsdag skal de overlevere innstillingen.

Les mer om apoteklovutvalget her