På vegne av apotekbransjen signerte Apotekforeningen onsdag en samarbeidsavtale med Oslo kommune om at apotekene skal bidra med å vaksinere deler av Oslos innbyggere. 

Apotekene blir et supplement til kommunens egne vaksinasjonssentre og fastlegene. I første omgang skal 23 Oslo-apotek sørge for vaksinering av et par tusen helsepersonell for kommunen. 

Det er planlagt at vaksineringen starter i uke 15. 
– Denne avtalen har det vært viktig å få på plass. Dette sikrer vaksinekapasiteten vår til 120 000 per uke, og vil være viktig for at vi får gjennomført vaksineringen av Oslos innbyggere så raskt som mulig. Det eneste vi trenger nå er tilgang på mer vaksiner, sier Oslos helsebyråd Robert Steen. 

Samarbeidsavtalen innebærer at apotekene kan vaksinere 10 000 Oslo-innbyggere i uken, samtidig med vanlig apotekdrift. Om behovet blir større, kan apotekene øke vaksineringen opp mot det dobbelte i en kortere periode. Ca. 90 apotek vil bidra med vaksinering i Oslo. 
– Vi vet at innbyggerne setter stor pris på apotekene som er et lett tilgjengelig lavterskel helsetilbud. Jeg synes det er flott at Oslo kommune nå vil bruke apotekene slik at flere Oslo-borgere raskt og enkelt skal få tatt vaksinen når leveransene tar seg opp, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. 

Det vil kun være personer som er henvist til apotek fra Helseetaten i Oslo kommune som skal vaksineres.