Helsedirektoratet presiserer at i sammenheng med testing for koronavirus (covid-19-viruset) er personell i apotek ansett som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Ansatte i apotek skal derfor testes etter samme kriterier.

Denne klargjøringen kommer fordi det enkelte steder ikke har vært mulig for apotekpersonell å
få tatt test ved symptomer på covid-19, skriver Helsedirektoratet..

– 
Det har vært mye usikkerhet fra medlemmer på om vi har vært helsepersonell med pasientkontakt i denne pandemisituasjonen, og dette er en anerkjennelse og bekreftelse fra Helsedirektoratet på at vi er omfattet av reglene for helsepersonell, sier forbundsleder Irene Hope i Farmasiforbundet.

Les hele brevet fra Helsedirektoratet her