Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de vil sende ut forslag om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner på haste-høring denne uka. Rekvireringsrett innebærer at farmasøyter på apotek vil kunne bestille og sette vaksiner. Apotekteknikerne er også en del av vaksinasjonsteamet på apoteket.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Dagens medisin at det legges opp til at farmasøytenes rekvireringsrett for covid-19 vaksiner kan tre i kraft på kort varsel, i den grad dette blir nødvendig.
–  Når en slik rekvireringsrett eventuelt vil tre i kraft vil vurderes, bl. a med bakgrunn i tilgangen til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19, sier Erlandsen.

Farmasiforbundet i Parat har flere ganger tatt til orde for at apotekene bør tas i bruk for å avlaste kommunehelsetjenesten i vaksinasjonsarbeidet. Det samme har både Apotekforeningen og Norges farmaceutiske forening.
– Dette er en gledelig melding. Det er fornuftig av regjeringen å gi farmasøyter rekvireringsrett slik at apotekene kan bidra med kompetanse for å sikre trygg vaksinering mot covid-19, sier Farmasiforbundets leder Irene Hope til Parat24.

Les også: Apotekansatte ber om at alle ressurser benyttes i vaksinearbeidet

Les også: Uenighet om apotekenes rolle