Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 9. januar 2021.
Parat mekler sammen med YS-forbundet Delta og parallelt med Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier til Parat24 at de vil ha en lønnsvekst i form av et mindre sentralt tillegg og en vesentlig økning av tilleggene for å jobbe ettermiddag, kveld, natt og helg. - Vårt mål er å ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom privat og offentlig sektor, sier Aune.

Jobber medlever-turnus 
Mange av Parats medlemmer jobber i henhold til medlever-forskriften. Det innebærer at de faktisk bor sammen men beboerne, og er en del av deres dagligliv.
–  Vi vil ha en egen tariffbestemmelse om jobbing i henhold til medlever-forskriften. Jobbing utover 60 timer per "skift" skal avtales med de tillitsvalgte, og ikke kun med en enkelte som i dag, sier Aune.

Parats forhandlingsleder sier også at de vil ha et resultat i tråd med frontfaget (industrien) når det gjelder endringer knyttet til likestilling, kompetanseutvikling og forskuttering av sykepenger.

Så lenge mekling pågår er det kun Riksmekleren som har anledning til å uttale seg til media. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 9. januar 2021.

Les også: Brudd i forhandlingene for barne- og ungdomsvernet