Siden mars i år har sikkerhetskontrollørene i Nokas Aviation Security på Gardermeon vært nødt til å forholde seg til ulønnede og fastsatte pauser. Det blir det nå slutt på.

Etter påtrykk fra Parats tillitsvalgte, med Hege-Charlotte Jacobsen i spissen, snur nå arbeidsgiver og gir de ansatte lønnede matpauser og større fleksibilitet rundt når pausene skal tas. Det betyr at sikkerhetskontrollørene kan få pausen sin mer fleksibelt avviklet og dermed lettere også få kortere pauser i tillegg. Samtidig medfører dette en betydelig økonomisk kostnad for bedriften, som Jacobsen tror vil kunne hentes noe inn bl.a. ved større trivsel og mindre belastende arbeidsdager.

Den nye ordningen med mer fleksible pauser blir en bedre ordning ikke minst for oss ansatte, men også for passasjerene som vil merke at køene i sikkerhetskontrollen vil kunne bli mindre, sier Hege Charlotte Jacobsen til Parat24.

Da vi møter henne i terminalen på Gardermoen fredag morgen gleder hun seg til å formidle de gode nyhetene til sine kollegaer.
Mange har hatt det tøft og stressende de siste månedene, og det har vært mye misnøye. Jeg er veldig glad for at vi nå har blitt enige med arbeidsgiver om en mer fleksibel ordning, som også fører til at de ansatte kan tilbringe noe mindre tid på arbeidsplassen uten at det går utover lønna, sier hun. Den nye ordningen ble feiret med frokost-pizza på sikkerhetskontrollørenes pauserom.