I første omgang vil et utvalg av medlemmer og tillitsvalgte få ta i bruk appen for å luke ut eventuelle feil og gjøre forbedringer. I løpet av vinteren og våren 2021 vil alle medlemmer og tillitsvalgte kunne bruke appen.
 
Måtte gjør noe 
Starten var en rapport fra Deloitte i 2017 om hvordan YS-forbund, deriblant Parat, fremstod for unge målgrupper. Forbundene var ikke til stede på plattformene de unge søker. Rapporten avdekket også at forbundene ikke fikk vist frem innholdet på hjemmesidene på en god måte. Tjenestene på hjemmesidene var lite tilgjengelige, selv for tillitsvalgte.
 
Prosjektleder Ragnar Eggesvik i Parat sier de fikk en sterk anbefaling om at forbundene måtte gjøre tjenestene mer tilgjengelig for mobil.
 – Parat og Delta bestemte seg for å lage en digital portal som både kunne vise medlemsfordeler og være en kommunikasjonsplattform med de tillitsvalgte. En av kjernefunksjonene i appen er at medlemmene kan «se» sin tillitsvalgte i chat-funksjonen i appen. Med mobilen i lomma blir terskelen for å komme i kontakt med tillitsvalgte enda lavere, sier han.

Verktøy for tillitsvalgte 
Appen skal også være et nyttig verktøy for de tillitsvalgte. Undersøkelser viser at de savner et sted der de enkelt kan slå opp lover, regler og tariffavtaler. De savner også å få tilsendt oppdatert informasjon tilpasset den enkelte tillitsvalgte.
 
YS-forbundene Parat og Delta har samarbeidet med Gjensidige om utviklingen av appen, og selskapet sponser også mye av utviklingen. De gjennomførte en større innsiktsundersøkelse blant medlemmer, tillitsvalgte og ledere sommeren 2019, og testet skisser til appen på målgruppene høsten 2019. Anbud ble sendt ut i januar 2020, til tre potensielle leverandører. Valget falt på Bouvet.
 
Gode erfaringer i betatestene
Ønskene og behovene hos tillitsvalgte og medlemmer var svært ulike. Utviklerne måtte derfor ha to tanker i hodet samtidig og tilpasse appen slik at den kunne dekke behovene hos både de tillitsvalgte og medlemmene. 
 
Det mener Eggesvik de har lykkes med etter testing av betaversjonen siden september, med rundt 50 tillitsvalgte og medlemmer fra hver organisasjon.
 – I slutten av november slipper vi til større grupper, men åpner ikke for alle samtidig. Vi ønsker å få tilbakemeldinger og rette feil i appen. Når vi er trygge på at det funker, vil vi slippe til større og større grupper, sier Eggesvik.
 
Spre informasjon
De tillitsvalgte blir en viktig ressurs til å spre informasjon om den nye appen. 
– I første omgang retter vi oss mot de tillitsvalgte. De vil bruke appen i det daglige, og så må vi få de tillitsvalgte til å hjelpe oss med å få medlemmene til å bruke appen, og ikke bare laste den ned, sier Eggesvik. 
 
Appen er laget slik at når brukerne har logget inn, er de automatisk også logget inn på de lukkede nettsidene til Parat. Dermed kan appen blant annet brukes til å hente informasjon fra Compendia som er Parats omfattende database om regelverk og hva som gjelder i arbeidslivet. 
 
Parat og Delta har valgt å bruke Bank-ID for sikker identifikasjon ved pålogging i appen.
 
Betydelige ressurser
Gjensidige har sponset prosjektet med fire millioner kroner. Parat og Delta har bidratt med to prosjektstillinger i 50 prosent i et år. Tanken er at YS og andre YS-forbund kan bygge egne versjoner basert på denne løsningen.
– Det helt klart mye penger, og vi er heldige som har hatt Gjensidige med på laget, som har vært villig til å ta dette løftet. Vi håper dette viser at vi i Parat er fremoverlent og tør å satse, og at vi dermed blir enda mer attraktiv for potensielle medlemmer, sier Eggesvik.
 
 
Fakta:
Tilbakemeldinger fra brukerne 

«Jeg synes masse er bra med denne appen. For første gang får man oversikt på en lett måte over fordeler, avtaler, rettigheter og kontakter uten å måtte bla på nettsider og gjennom annen dokumentasjon.»
«Mye er veldig bra, men om jeg skal trekke frem noe spesielt, så er det dialogen med medlemmer.»
«Layout og brukervennligheten er veldig fin. Ellers er det pushmeldinger og varslinger som savnes.»
«Jeg liker veldig godt oversikten over medlemsfordeler (uten å ha finlest tekstene), og at det er enkelt å oppdatere profilen.»