Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, eller 86 400 personer.

Fylkene som hadde høyest ledighet i januar, var Østfold og Vestfold med henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest innenfor næringen reiseliv og transport med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Lavest var den innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.