Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som tirsdag publiserte oppdatert statistikk for tannhelsetjenesten. Tallene viser andel 18-åringer undersøkt helt uten karieserfaring. Tilsvarende tall for 12-åringer er 60,9 prosent.
Tallene viser også at aktiviteten i tannhelsetjenesten gikk ned fra 2019 til 2020.

I tannhelsestatistikken fra SSB finnes blant annet tall på tannhelsetilstand, sysselsetting og antall behandlede pasienter.

Les mer hos Statistisk sentralbyrå